Balsfjord kirke
 

    

Velkommen til Balsfjord og Malangen menigheter!

 

Avbildet ser du Balsfjord kirke. 

Balsfjord kirke ble innviet i 1856. Det er en typisk Grosch-kirke, dvs. den er tegnet av arkitekten Grosch. Kirka er en langkirke. Det avtrappa tårnet med trekledd tårnhette har motiv fra stavkirkene. Den store tofløya inngangsdøra er delt opp i et spesielt mønster som identifiserer at den er tegnet av arkitekten Grosch. 

Kirka stod med utvendige bare tømmervegger til den fikk paneling i 1864. Året etter ble den malt hvit. Først til 100-års jubileet i 1956 ble kirka kledd og malt innvendig. i 1907 fikk kirka nye vindu. De opprinnelige vinduene var kortere og bredere enn de nye vinduene. Først i 1890 fikk kirka instalert to ovner. Disse var i bruk helt fram til 1965 da kirka fikk elektrisk oppvarming. Kirkeklokka er støpt i Tyskland. Den har årstallet 1856, men ble nok anskaffet noe senere. Skriftlige kilder sier nemlig at da kirka ble innviet i 1864, lånte man kirkeklokke fra Tromsø. Kirka fikk orgel i 1924, et orgel som fremdeles fyller kirka med vakre toner når det er gudstjeneste. 

 

     
Klikk for å lese hele artikkelen
Nordkjosbotn kirke
Nordkjosbotn kirke ble tatt i bruk 1987.   Les mer
Klikk for å lese hele artikkelen
Malangen kirke
Malangen kirke ligger på Mortenhals og ble tatt i bruk i 1853. Hovedkirke for Malangen sokn.  Les mer
Innhold Planlegge Aktiviteter