Ansatte

Dette er oss som er ansatt i Balsfjord og Malangen menigheter. Er det noe du lurer på, så ikke vær redd for å ta kontakt med en av oss.

 

   
 Anders Wold
Sokneprest Balsfjord
Telefon: 77728721 / 41578482
E-post: soknepresten@balsfjord.kirken.no
 
   
 Jørund Håkedal
Sokneprest Malangen
Telefon: 41576151
E-post: jorund.hakedal@balsfjord.kirken.no
 
   
 Randi Solheim Alvestad
Kateket
Telefon: 77728723 / 92053330
E-post: kateketen@balsfjord.kirken.no
 
   
Christoph Rothfuchs
kantor
Telefon 93024911
E-post: christoph.rothfuchs@c2i.net
 
   
 Marit Jakobsen
Daglig leder
Telefon: 77728722 / 90139061
E-post: kirkevergen@balsfjord.kirken.no
 
   
 Else Pedersen
Kontorfullmektig
Telefon: 77728720 / 90637472
E-post: kontorfullmektig@balsfjord.kirken.no
 
   
 Arild Skogeng
Kirketjener / graver
 
   
 Aud Mathisen
Kirketjener
 

Dette er et dokument som du ser. (Klikk på linken)

Våre kjerneverdier:

  • Tilgjengelighet
  • Raushet
  • Nærhet

 

Innhold Planlegge Aktiviteter