Begravelse


I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi takker for livet og overlater den døde til Gud. 

Døden kan være vanskelig å gripe. Å miste en man er glad i, er tungt å ta inn over seg. Gravferden gjør døden og avskjeden mer konkret. Å samles om kista til takk og avskjed er et stoppested på veien gjennom sorgen. Mange kjenner seg hjulpne av de kjente rammene gravferdsgudstenesten har. Gravferden er de nærmeste sin avskjed med den døde.

En kirkelig gravferd er samtidig en offentlig handling. Det er et fellesskap som markerer at et liv er slutt. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I gravferden får vi takke og minnes. Her er rom for gråt og klage. Vi kan òg få løfte fram for Gud det som ikke var slik det skulle mellom oss. Gravferdsgudstenesten er en bønn om forsoning, framtid og håp.

krans330x190.jpg

Et begravelsesbyrå kan ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. En kan òg velge å gjøre det meste selv

Den/de pårørende blir rådet til å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelige ansatte være gode samtalepartnere.

Slik ser liturgien for en gravferd ut: Trykk her 

 

 

Frans av Assisis bønn

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

Innhold Planlegge Aktiviteter