Dåp


Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa:

Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,

i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Evangeliet etter Matteus, kapittel 28, vers 18-20


 

Velkommen til dåp! 

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Jesus døpte ikke, men utfordret mennesker han møtte til å være sammen med ham og følge ham. Etterfølgerne til Jesus fikk i oppdrag å gi dåpen videre til mennesker over hele verden og å undervise om Guds gode vilje med menneskenes liv.

 

Du velger selv når du ønsker å døpe barnet. Det vanligste er at barn døpes når de er tre-fire måneder gammel, men det er aldri for sent å bli døpt.

Når man døpes, blir man en del av et fellesskap, både i den lokale kirken, men også i en verdenskirke. Dette er noe som skjer i en sammenheng som er større enn oss selv. 

Å komme i gang

Det første du kan gjøre er å ta kontakt med kirkekontoret på Storsteinnes. Telefon: 77728720. Du avtaler så tid og sted for dåpen, og velger faddere til barnet.  Oversikt over gudstjenester i vår kommune finner du i menighetbladet, på hjemmesiden til Balsfjord kommune, eller på balsfjord.kirken.no

Dåpssamtale

Når dåpsdagen nærmer seg blir foreldre kontaktet av presten for å avtale en dåpssamtale. Her blir du informert om hva som skjer på selve dåpsdagen, hva dåp er og hvilke verdier kirken anbefaler at du følger i hverdagen som kommer.

I en dåpssamtale får du også mulighet til å stille spørsmål om alt du lurer på, enten det er praktiske spørsmål eller andre spørsmål om kirke, tro og dåp.

Dåpsdagen

Presten leser først høyt fra Bibelen om hvorfor vi døper barna våre. Trosbekjennelsen leses høyt i fellesskap, og forsamlingen synger en dåpssalme.

Dåpsfamilien kommer så sammen opp til døpefonten, og en person i følget tar dåpsluen av barnet. Presten spør hva barnets navn er, og “tegner” et kors over det. Deretter øser presten tre håndfuller med vann over barnets hode, og sier: “Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” Presten avslutter med å oppfordre familie og faddere til å be for barnet og å lære barnet å be selv.

Dåpsfesten

Mange ønsker å samle familie og venner for å feire dåpen, men dette er opp til den enkelte familie. Her finnes det ingen regler. Man trenger ikke gjøre så mye ut av det, men heller legge mer vekt på det meningsfulle i det å bli døpt. Uavhengig av alt rundt, så skal det jo handle om å legge barnet i Guds hender. 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter