Onsdagsklubb


Informasjon om onsdagsklubb

 

 

 

På onsdagsklubbene skal vi bli bedre kjent med Jesus, bibelen og den kristne tro. 

Onsdagsklubben skal være et trygt og godt sted, der det er rom for undring over livet og troen.

På onsdagsklubben skal vi leke, lære lure, lete. Vi skal også synge, spille, sanse og danse! 

Vi gleder oss! 

 

Aldersgruppe: 3-13 år 

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med: 

Mari Emaus Guttormsen 

Telefon: 911 84 673  

 

 


Norsk søndagsskoleforbund:

http://sondagsskolen.no/ 

JESUS TIL BARNA er søndagsskolens visjon. Vi ser på søndagsskolearbeidet som kirkens mest grunnleggende arbeid.
Jesus satte barna i sentrum, vi vil derfor kalle og utruste medarbeidere til denne viktige tjenesten for barna.

Norsk Søndagsskoleforbund vil gi JESUS TIL BARNA gjennom:

  • å forkynne Guds ord
  • å gi kristen kunnskap
  • å føre dem inn i et kristent felleskap

 

Innhold Planlegge Aktiviteter