Søndagsskolen


Informasjon om søndagsskolen

Fra 2013 er det søndagsskole i Nordkjosbotn kirke hver søndag det er gudstjeneste der.  

Nedenfor finner du linker som har tilknytning til søndagsskolen og kristent arbeid blandt barn.


Norsk søndagsskoleforbund:

http://www.nssf.no/

JESUS TIL BARNA er søndagsskolens visjon. Vi ser på søndagsskolearbeidet som kirkens mest grunnleggende arbeid.
Jesus satte barna i sentrum, vi vil derfor kalle og utruste medarbeidere til denne viktige tjenesten for barna. Norsk Søndagsskoleforbund vil gi JESUS TIL BARNA gjennom:

- å forkynne Guds ord
- å gi kristen kunnskap
- å føre dem inn i et kristent felleskap


Barnas.net:

http://www.barnas.net/


Barnas.net er et kristent nettsted for barn i alderen 7-14 år. Nettstedet har som målsetting

- å vinne barna for Kristus, og
- å støtte barna i deres kristne liv.

På Barnas.net finner du spill, kryssord, vitser, historier, konkurranser, dagbok, musikk, nyheter og mye annet!


Barnas.net legger vekt på at barnesidene skal være reklamefrie. Barnas.net skal være trygge sider for barn og ikke ha lenker som leder videre til sider som ikke er beregnet for barn.

Se også andre sider for spill og bibelfortellinger:

http://www.imfung.no/

Link til nettsprell for barna:

www.nettsprell.no

Innhold Planlegge Aktiviteter