Konfirmasjon

Hver vår får unge som går i åttende klasse informasjon om konfirmasjon i Den norske kirke. Informasjonen kommer fra kirken sentralt og den lokale menighet. I Balsfjord og Malangen melder man til kirkekontoret at man vil delta. Oppstart av konfirmantåret er i august/september det året du går i 9.klasse.

Konfirmasjoner vår 2013:
Balsfjord kirke 11.-12. mai. Nordkjosbotn kirke 25.-26. mai. Malangen kirke 1.-2. juni.

 

Konfirmasjoner vår 2014:

Nordkjosbotn kirke 24.25. mai. Balsfjord kirke 31.mai-1.juni. Malangen kirke 7.-8. jumi.

 

Konfirmasjoner vår 2015:

Balsfjord kirke 23.-24. mai.  Nordkjosbotn kirke 30.-31. mai. Malangen kirke 6.-7. juni.

Innhold Planlegge Aktiviteter